Đứt dây chằng chéo sau có nguy hiểm không

Đứt dây chằng chéo sau có nguy hiểm không

Chấn thương ở khớp gối với các hiện tượng đứt dây chằng chéo trước hoặc đứt dây chằng chéo sau rất thường gặp. Mặc dù chấn thương đứt dây chằng chéo trước thường đau hơn và đi lại khó khăn hơn so với đứt dây chằng chéo sau; nhưng chấn thương đứt dây ...