Bài tập tăng kích thước vòng 1

Bài tập tăng kích thước vòng 1

Vòng 1 của chị em gồm mô mỡ, các bó cơ, và mô liên kết. Khi tập luyện, lượng mỡ tổng thể trong cơ thể giảm khiến nhiều chị em lo ngại vòng 1 cũng giảm theo. Thực tế là ngực có thể giảm do bớt mỡ nhưng cũng có thể tăng khối lượng cơ để trở nên săn chắc và ...